صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده (صفحه 44)

دسته‌بندی نشده

شرط عدم مهر در نکاح چگونه است

شرط عدم مهر در نکاح چگونه است اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد مهر را بتراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل …

مشاهده بیشتر »

حق حبس در مهریه چگونه است

حق حبس در مهریه چگونه است زن مي تواند تا مهر باو تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

مشاهده بیشتر »

آیا می توان شرط کرد که مهر تعیین نشود

آیا می توان شرط کرد که مهر تعیین نشود اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است .

مشاهده بیشتر »