صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / آیا شوهر می تواند مانع اشتغال زن شود

آیا شوهر می تواند مانع اشتغال زن شود

آیا شوهر می تواند مانع اشتغال زن شود

 شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند.

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …