صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / آیا ضابطین دادگستری می توانند از متهم تامین بگیرند

آیا ضابطین دادگستری می توانند از متهم تامین بگیرند

آیا ضابطین دادگستری می توانند از متهم تامین بگیرند

ماده ۴۱- ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …