صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / آیا قیم می تواند دادخواست دهد

آیا قیم می تواند دادخواست دهد

آیا قیم می تواند دادخواست دهد

درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌شود

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …