صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / جنون و عنن چگونه حق فسخ نکاح را ایجاد می کند

جنون و عنن چگونه حق فسخ نکاح را ایجاد می کند

جنون و عنن چگونه حق فسخ نکاح را ایجاد می کند

جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …