صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / خوانده مجهول المکان را چگونه باید نوشت

خوانده مجهول المکان را چگونه باید نوشت

خوانده مجهول المکان را چگونه باید نوشت

هرگاه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …