صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / در چه صورتی به زن مهریه تعلق نمی گیرد

در چه صورتی به زن مهریه تعلق نمی گیرد

در چه صورتی به زن مهریه تعلق نمی گیرد

در صورتي كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر ميتواند آن را استرداد نمايد.

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …