صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / صلاحیت دادگاه خانواده در چه دعاوی است

صلاحیت دادگاه خانواده در چه دعاوی است

صلاحیت دادگاه خانواده در چه دعاوی است

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

 

۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

 

۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

 

۳ـ شروط ضمن عقد نکاح

 

۴ـ ازدواج مجدد

 

۵ـ جهیزیه

 

۶ـ مهریه

 

۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت

 

۸ـ تمکین و نشوز

 

۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

 

۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل

 

۱۱ـ نسب

 

۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن

ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

 

۱۴ـ نفقه اقارب

 

۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر

 

۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست

 

۱۷ـ اهدای جنین

 

۱۸ـ تغییر جنسیت

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …