صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / چه کسانی می توانند برای نفقه طفل یا محجور شکایت کنند

چه کسانی می توانند برای نفقه طفل یا محجور شکایت کنند

چه کسانی می توانند برای نفقه طفل یا محجور شکایت کنند

مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

 

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …