صفحه اصلی / مهاجرت کانادا

مهاجرت کانادا

مهاجرت کانادا

الزامات مهاجرت به کانادا چیست؟

الزامات مهاجرت به کانادا چیست؟ علاوه بر آن ، سه ویژگی دیگر نیز وجود دارد که یک فرد باید داشته باشد تا واجد شرایط مهاجرت در دسته کارگر ماهر باشد. اولین سطح حداقل تجربه کار است. یک کارگر ماهر باید حداقل یک سال کار مداوم تمام وقت (یا معادل آن …

مشاهده بیشتر »

الزامات مهاجرت به کانادا چیست

الزامات مهاجرت به کانادا چیست؟ الزامات مهاجرت به کانادا چیست سه ویژگی دیگر نیز وجود دارد که یک فرد باید داشته باشد تا واجد شرایط مهاجرت در دسته کارگر ماهر باشد. اولین سطح حداقل تجربه کار است. یک کارگر ماهر باید حداقل یک سال کار مداوم تمام وقت (یا معادل …

مشاهده بیشتر »