صفحه اصلی / دسته‌بندی نشده / در چه صورتی به زن مهر تعلق نمی گیرد

در چه صورتی به زن مهر تعلق نمی گیرد

در چه صورتی به زن مهر تعلق نمی گیرد

هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكي بجهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتيكه موجب فسخ ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است .

مهریه یکی از آداب و رسوم است که در هنگام عقد ازدواج ، زن و شوهر یا خانواده های آنها توافق می کنند.وکیل خوب برای مهریه نیز می تواند در این زمینه به شما کمک کند

در اسلام مهریه   بخشی از حقوق مالی زن است و از آنجا که زن صرفاً با عقد نکاح صاحب مهریه  می شود ، می تواند هر زمان خواستار آن شود و آن را تصرف کند.

بنابراین اصل بر این است که زن تحت هر شرایطی می تواند مهریه  خود را به طور کامل دریافت کند. اما به طور استثنایی در بعضی موارد مهریه  به زن تعلق نمی گیرد یا حداقل وی حق دریافت کامل آن را ندارد.

بر این اساس ، در این مقاله برای پاسخ به سوالاتی  که مهریه در چه شرایطی مهریه  متعلق به زن نیست و چه زمانی مرد نمی تواند مهریه  را پرداخت کند و شرایط عدم پرداخت مهریه چیست ، مهریه را به مهریه پرداخت می کنیم. زن

مورد عدم تعلق  مهریه به زنان

در این قانون مواردی پیش بینی شده است که مهریه به زنان پرداخت نمی شود. موارد عدم شرایط پرداخت مهریه به زن به شرح زیر قابل بحث است:

طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی ، اگر به هر دلیلی ازدواج بین همسران باطل باشد و هیچ رابطه زناشویی بین آنها برقرار نشده باشد ، در این شرایط مرد قادر به پرداخت مهریه نیست و زن نیز مهریه  نخواهد داشت.

– از آنجا که زوجین می توانند در مورد مهریه پس از ازدواج توافق کنند ، اگر زن قبل از تعیین مهریه فوت کند و هیچ رابطه زناشویی بین زن و مرد وجود نداشته باشد ، زن حق مهریه را ندارد و مرد از مهریه معاف است.  اما اگر رابطه زناشویی شکل گرفته باشد ، زن شایسته اجرت  المثل است.

مطابق ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی ، اگر ازدواج بین همسران به هر دلیلی فسخ شود و رابطه زناشویی بین آنها منعقد نشده باشد ، زن مستحق مهریه نخواهد بود.

به جز یک مورد “مرد” بودن یا نداشتن رابطه زناشویی به این معنی است که اگر زن بخواهد ازدواج خود را پایان دهد نصف مهریه را به خود اختصاص می دهد.

 

شرایط ندادن مهریه  کامل به زن

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا و زن حق دریافت مهریه  را ندارد ، در برخی موارد دریافت مهریه  توسط زن تحت شرایط خاصی محدود است. به همین دلیل زن نمی تواند کل مهریه خود را دریافت کند و تا حدی از این حق محروم است.

– یکی از تقسیمات مربوط به مهریه  آن مهریه عند الاستطاعه  است. در این دو نوع مهریه زن حق دریافت مهریه را دارد و مرد قادر به پرداخت مهریه نخواهد بود. در حقیقت ، مرد در صورت داشتن توانایی از پرداخت مهریه معاف نیست؛ برای دریافت این مهریه فقط زن باید ابتدا توانایی یا توانایی مرد در پرداخت مهریه را ثابت کند.

– یکی از راه های پرداخت نکردن مهریه برای مردان ، طلاق قبل ازنزدیکی است. طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی ، اگر مردی زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد ، زن نصف مهریه را به خود اختصاص می دهد و اگر شوهر همه آن را پرداخت كرده باشد ، می تواند نیمی از آن را پس بگیرد. اما اگر طلاق ندهد ، زن حتی قبل از ازدواج نیز به تمام مهریه تعلق می گیرد.

– شرط دیگر عدم واگذاری کامل مهریه به زن در مواردی است که طلاق به درخواست زن و به دلیل نفرت از مرد صورت گرفته یا در صورت طلاق توافقی ، زن مهریه خود را بذل نماید.

به همین دلیل زن به درخواست خود زن از این مبلغ مهریه برخوردار نمی شود و مرد نیز از پرداخت مهریه مستثنی نیست. به همین دلیل زن می تواند در هر زمان جهیزیه مطالبه کند.

مشکلات فوق باعث از بین رفتن تمام یا بخشی از جهیزیه توسط زن می شود. اما نکته ای که معمولاً باعث خطا در افراد می شود این است که مهریه زن دوم به او تعلق نمی گیرد یا مثلاً رابطه نامشروع زن باعث معافیت مرد از پرداخت مهریه می شود و مرد را قادر به پرداخت نمی کند. جهیزیه زن. . اما علی رغم اینکه داشتن رابطه نامشروع با زن جرم است و قابل پیگرد قانونی است ، اما هیچ ارتباطی با بدهی مرد به مهریه ندارد. همچنین عدم تمکین یا نافرمانی زن مانعی برای حق جهیزیه نیست.

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل اموال

نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در این مقاله نمونه دادخواست اجرت المثل ایام …