صفحه اصلی / وکیل خانواده / وکیل متخصص طلاق توافقی/وکیل تخصصی طلاق توافقی

وکیل متخصص طلاق توافقی/وکیل تخصصی طلاق توافقی

وکیل متخصص طلاق توافقی وکیل متخصص طلاق توافقی

وکیل متخصص طلاق توافقی

شما می توانید جهت انجام پرونده طلاق با وکیل متخصص طلاق توافقی آقای محمد امیرنجات با شماره۰۹۹۰۴۲۰۳۰۴۳  تماس حاصل نموده و مشاوره حقوقی داشته باشید

وکیل متخصص طلاق توافقی
وکیل متخصص طلاق توافقی

بایسته های وکیل  متخصص طلاق توافقی

طلاق توافقی  نوعی طلاق است که در آن زوج (زن و شوهر) به هر دلیلی به این نتیجه می رسند که دیگر امکان ادامه زندگی آنها

وجود ندارد و تصمیم به طلاق می گیرند و برای این منظور ، با همه مسائل مربوط به زندگی مشترک همراه هستند.

و بدهی و وظایف آن از قبیل: حضانت فرزند یا فرزندان مشترک ، نفقه همسر و فرزندان ، جهیزیه ،

ضرب المثل ازدواج (در صورت وجود) و شاید بیشترین چالش برانگیز از همه ، مهریه ، با توافق برسند.

مواردی که همسران در مورد آن به توافق برسند نیز توسط دادگاه مورد احترام و پذیرش قرار خواهد گرفت

و در گواهی عدم رعایت صادره از دادگاه ، موارد توافق شده بیان می شود.

۱-توافق مهریه در طلاق توافقی

یكی از مهمترین تعهدات و تعهداتی كه مرد انجام می دهد ازدواج است كه مهریه ممتاز است

و زوجه همسر خود را نسبت به مهریه خود نسبت به سایر بدهكاران ترجیح می دهد

و در صورت توافق زوجین در مورد مهریه و شرایط پرداخت.

در صورت عدم توافق ، دادگاه از صدور گواهی عدم امکان امتناع می ورزد و عملا امکان طلاق وجود نخواهد داشت.

طبق ماده ۵ قانون مدنی ، “به محض انعقاد ازدواج ، زن صاحب مهر است

و می تواند هرگونه تملک مورد نظر خود را اشغال کند”.

بنابراین ، همانطور که مشاهده می کنید ، به محض انعقاد قرارداد ازدواج ، اموال زن بر مهریه تسویه می شود

و این حق توسط قانونگذار بسیار محترم است که در شرایط خاص حق زن در حبس (مدت حبس ) قانونی است و به معنای زندان نیست).

در همین رابطه ، در ماده ۵ قانون مدنی آمده است: “زوجه می تواند از انجام وظایف خود در قبال شوهر خود امتناع ورزد ، تا اینكه مهر و موم وی تأمین شود كه مهر او وجود داشته باشد و امتناع مسقط نفقه نخواهد بود.”
موضوع مرتبط: جهیزیه چیست؟ راهنمای انواع جهیزیه و میزان آن
در طلاق اجماع ، توافق زوجین با مهریه می تواند شامل موارد زیر باشد:

۴- زوجین درمورد اینکه مرد از یک مهریه قبلاً توافق شده مندرج در سند نقوییه (مدت ازدواج) مبلغی را پرداخت کند ، توافق دارند.

به عنوان مثال ، یک زن می تواند تمام یا بخشی از جهیزیه خود را بدهد (یا ببخشد) ، یا تصریح کند که هیچ جهیزیه نمی تواند و نمی خواهد همه اما به مرد فرصت پرداخت بدهد (توجه داشته باشید که این مهلت) باید واضح و مشخص باشد و اگر زمان یا زمان پرداخت مشخص نشده است ، این شرط باطل است).

۳- اگر زنی کل مهریه را پرداخت نکند و فقط آن را جزئی از آن در برابر امتیازات خاص مانند حضانت کودک ، ویزیت کودک و غیره بدست آورد و بخش دیگری از جهیزیه خود را مطالبه کند باید شرایط و ضوابط پرداخت شود. بخشی از جهیزیه ، مانند مورد قبلی ، باید به طور واضح و بدون ابهام در توافق نامه مشخص شود.

نکته: در صورت نیاز به وکیل ماهر و مجرب مهر ، با ما تماس بگیرید.

۲-نفقه در طلاق توافقی

نفقه همچنین یک حق مالی مهم برای زن مانند جهیزیه است ، اما یکی از تفاوت های عمده با مهریه این است که جنس و میزان جهیزیه به طور واضح در سند احضار ذکر شده است اما در مورد نفقه و معمولاً چنین چیزی ندارد. (تقریباً در ۱٪ از ازدواجها ، زوجین کتبی به تعداد معینی متعهد نیستند).

همچنین ، همانطور که گفتیم ، به محض اینکه ازدواج انجام شد ، زن صاحب مهریه می شود و حتی حق حبس نیز دارد ، اما چیزی به عنوان نفقه وجود ندارد ، اما زن به طور مرتب ، در طول طول عمر ازدواج و همچنین در صورت عدم پرداخت هزینه. ، سزاوار دریافت نفقه است.

در عقد طلاق باید مشخص شود که آیا نفقه ای از سوی شوهر بر جای مانده است و در این صورت ، میزان ، شرایط پرداخت و زمان پرداخت آن چیست.

در صورت عدم موفقیت زوجین به توافق در مورد نفقه ، دادگاه از صدور گواهی عدم آشتی امتناع می ورزد و در نتیجه ، طلاق امكان پذیر نخواهد بود.

۳- اجرت المثل در طلاق توافقی

ازدواج همچنین یکی از حقوق مالی زوجی است که از جهیزیه و نفقه پایین تر است ،

بار اثبات این حق که زن حق دارد ضرب المثل را با خودش دریافت کند

و اگر بتواند آن را مطالبه کند و نمی تواند طبق قانون ، اثبات حق او را انجام دهد. به اجرت  المثل ، ادعای او اثبات نمی شود.

مقررات قانونی که براساس آن زن حق دریافت حق ازدواج را دارد ، در ماده ۶ قانون مدنی آمده است

و باید چنین شرایطی را رعایت کند:

تبصره ۲ قانون مدنی: اگر همسر مرتكب اعمالى شود كه شرع مسئولیت آن نبوده است ، و عارفى كه ضرب المثل در آن انجام شده است ، دستور زوج ، بدون قصد ممتنع ، برای دادگاه نیز اثبات می شود. دادگاه کارهای اولیه را محاسبه و دستور می دهد كه آن را پرداخت كنید.

توافق حضانت ، نفقه و قرار گرفتن فرزند یا فرزندان برای طلاق

سرپرستی و نفقه کودک (مناطق) زمینه دیگری است که زوجین قبل از طلاق باید به توافق برسند.

الف) حضانت و حضانت فرزندان

درباره admin

این مطالب را نیز ببینید!

وکیل متخصص طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی در تهران

وکیل طلاق توافقی در تهران ممکن است شما به وکیل طلاق توافقی در تهران نیاز …